General Terms and Conditions

Η εταιρεία Intertrust παρέχει μια ηλεκτρονική πύλη: www.tyre.gr αποκλειστικά στους εμπόρους
για την αγορά ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ

1.1 Οι όροι πωλήσεών μας ισχύουν κατ αποκλειστικότητα. Όροι οι οποίοι διαφέρουν από τους όρους πωλήσεών μας δεν έχουν καμία ισχύ. 1.2. Οι γενικοί όροι συνεργασίας και παράδοσης παραδίδονται στον αγοραστή με την υποβολή της προσφοράς ή αν υπάρχει εταιρική σχέση που υφίσταται για περισσότερο χρόνο με ξεχωριστή εγκύκλιο σε κάθε τιμολόγιο με την πιο πρόσφατη μορφή τους ή γνωστοποιούνται 1.3. Οι προσφορές μας είναι ελεύθερες. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές για μας, εφόσον τις βεβαιώνουμε ή ανταποκρινόμαστε σε αυτές αποστέλλοντας το εμπόρευμα. Προφορικές συνεννοήσεις ισχύουν μόνο, εφόσον τις βεβαιώσουμε εγγράφως. 2.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ως τέτοιες ισχύουν οι περιπτώσεις και τα γεγονότα, τα οποία δε μπορούν να αποτραπούν στα πλαίσια της τακτικής διαχείρισης της εταιρείας) αίρουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των δύο πλευρών για τη διάρκεια του προβλήματος και 2.2. Αυτό ισχύει ακόμα και αν παρουσιαστούν στον αρχικό προμηθευτή μας καταστάσεις ανωτέρας βίας, ή συναφείς καταστάσεις. 3.1. Οι αποστολές πραγματοποιούνται με Courier . Αχθοφορικά καθώς και επιπλέον έξοδα για ειδικά είδη μεταφοράς επιβαρύνουν τον παραγγέλλοντα/αγοραστή. Συμφωνίες, οι οποίες διαφέρουν από το παρόν, απαιτούν επίσης το γραπτό τύπο. 3.2. Για όσο διάστημα ο αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει μια υποχρέωσή του, η υποχρέωση παράδοσής μας προσωρινά τίθεται εκτός ισχύος. 3.3. Σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης μιας συμπεφωνημένης προθεσμίας παράδοσης, η καθυστέρηση παράδοσης γίνεται μετά από τον προσδιορισμό μιας λογικής παραταθείσας προθεσμίας.

4.1. Χορηγούμε εγγύηση σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η προθεσμία της εγγύησης περιορίζεται στους 12 μήνες, και αρχίζει με την ημερομηνία της παράδοσης. 4.2. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται απαιτήσεις για εργασίες που έχουμε αναλάβει εμείς, απαιτήσεις αποζημίωσης από συνεπακόλουθες ζημιές, π.χ. κάθε εγγύηση για προσωπικές ζημιές, ζημιές σε επιχειρήσεις ή άλλες ζημιές. 4.3. Όλα τα στοιχεία και οι καταλληλότητες, επεξεργασίες και χρήσεις των προϊόντων μας, παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλα στοιχεία πραγματοποιούνται με πλήρη γνώση και συνείδηση, αλλά δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από δικούς του ελέγχους και δοκιμές. Ο αγ 4.4. Η υποχρέωσή μας για παροχή εγγύησης περιορίζεται στην αποζημίωση, την αλλαγή, την έκπτωση ή τη βελτίωση. Αποζημίωση αποκλείεται. Τα εμπορεύματα για τα οποία υπήρξε διαμαρτυρία επιτρέπεται να επιστρέφεται μόνο με τη δική μας ρητή και έγγραφη συμφωνία. 4.5. Η εκχώρηση απαιτήσεων για εγγυήσεις αποκλείεται. 5. Τόπος δωσιδικίας είναι η έδρα της εταιρείας μας. 6. Για όλες τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις οι οποίες πηγάζουν από την εταιρική σχέση, ο τόπος δωσιδικίας είναι η Νιγρίτα Σερρών . Ο ίδιος τόπος δωσιδικίας ισχύει, ακόμα και όταν ο αγοραστής δεν έχει την γενική έδρα δωσιδικίας του στην ημεδαπή, ότ 7. Για την περίπτωση της αναποτελεσματικότητας ενός από τους όρους αυτών των προϋποθέσεων οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ως έχουν.

8.1. Δε μπορεί να υπάρξει διαμαρτυρία για κάθε είδος φθοράς, το οποίο προέρχεται από φυσιολογική χρήση από ειδικές ιδιότητες οδήγησης, τρόπους, τόπους χρήσης ή παρόμοιες αιτίες. 8.2. Ελαστικά, για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση σε μετρητά σύμφωνα με τον αρ. 4., περιέρχονται στην κατοχή μας. 8.3. Έχουμε το δικαίωμα, να τεμαχίζουμε τα προβληματικά ελαστικά προκειμένου να διαπιστώσουμε την αιτία της βλάβης.

9. Ελαστικά RFT, ελαστικά MO Extended , καθώς επίσης και ελαστικά με ιδιότητες κύλισης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 9.1 Για την αποτροπή σοβαρών αυτοκινητιστικών ατυχημάτων τα ελαστικά που αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στα προηγούμενα θα πρέπει να τοποθετούνται σε οχήματα με λειτουργικό σύστημα ελέγχου πίεσης αέρα. Σε περίπτωση απώλειας πίεσης αέρα, όταν υπάρξει υπέρβαση 9.2 Ο αγοραστής κατά την πώληση των προαναφερθέντων ελαστικών θα πρέπει να αναφέρει ρητά τους κινδύνους που αναγράφονται στο Νο. 13.1. Η μεταπώληση των ελαστικών του είδους που προαναφέρθηκε σε τελικούς καταναλωτές, των οποίων το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπ 9.3 Άλλες πληροφορίες για το προϊόν αναφορικά με τα προαναφερθέντα ελαστικά είναι διαθέσιμα στους ενίοτε κατασκευαστές, καθώς επίσης και στα φυλλάδια που περιέχονται στις ιστοσελίδες του κατασκευαστή για το προϊόν- καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης.

9.4 Ελαστικά Continental SSR Κατά την τοποθέτηση ελαστικών Continental SSR, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο αντίστοιχος τεχνικός/συνεργάτης έχει γνώση του κατάλληλου χειρισμού ( σημαντικές πληροφορίες www.conti-ssr.de ). Ο πωλητής διαβεβαιώνει ότι διαθέτει σχετικές γνώσεις. 10. Πολιτική απορρήτου Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας INTERTRUST. Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τη διαδικασία παραγγελίας απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως π.χ. προσφώνηση, επώνυμο, όνομα, δ Σας βεβαιώνουμε ότι όλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην INTERTRUST διατηρούνται απόρρητα και κατά την επεξεργασία και χρήση τους τηρούμε τις νομικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών δεδομένων. Τα δεδομένα που απα

Copyright ©2011 Tyre GR. All Rights Reserved.